Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk. 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:
 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü (YYS) belgesi için gerekli şartlardan, belgenin verilmesine, faydalanılacak kolaylıklardan sertifikanın geri alınmasına kadar bir çok husus Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. 

Söz konusu Yönetmeliğin yayımlandığı 2014 tarihinden bu yana muhtelif değişiklikler yapılmasına karşın, zaman içinde oluşan ihtiyaçlara binaen 21.02.2020 tarihinde kapsamlı bir değişikliğe tabi tutulmuştur.

Bahse konu değişikliğe ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Düzenlemede öne çıkan bazı hususlar aşağıda özetlenmektedir:

   —   YYS kapsamı altında farklı koşullara tabi olacak YYS-I ve  YYS-II gibi alt ayrıştırmalara gidilmiştir.​​​​​​​

   —  Yetkilendirilmiş yükümlülerin yerinde izlenmesine ilişkin izleme sürecinin 3 yerine 5 yılda bir gerçekleştirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

   —   Sertifika sahibi firmaların işlemlerinin sonradan kontrole tabi tutulacağına ilişkin madde eklenmiştir.

   —   Faaliyet raporuna konu edilecek beyanname sayısı elliden az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az % 5’i olarak belirlenecektir. Bu oran daha öncesinde % 20 olarak uygulanmaktaydı.

   —   Faaliyet raporunun Bölge Müdürlüğüne ibraz zorunluluğu kaldırılmış olup, düzenlenen faaliyet raporları gümrük idaresince ibrazı istenildiğinde sunulmak üzere firma bünyesinde saklanacaktır.
 
Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme amaçlı olarak yol gösterici mahiyette hazırlanan bir bilgi notu paylaşmıştır.

Bakanlığın Bilgi Notuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net