Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında 

Duyuru Özeti:

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğin’de yapılan değişikliklere ilişkin Yönetmelik, 25.06.2018 tarihli 30459 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Yapılan düzenleme ile kapsamlı bir değişikliğe gidildiği görülmekte olup, aşağıda önemli görülen bazı başlıklara özet olarak değinilmiştir. Değişikliklere ilişkin detaylı bir karşılaştırma tablosu bilahare paylaşılacaktır. 

Şirketin bölünmesi halinde devralan şirketin sertifikalandırılmasına ilişkin hususlarda değişiklikler yapılmıştır. 

Hava ve kara yolu taşımacılığına ilişkin özet beyanlar için sertifika düzenlendikten sonra düzenlenecek ceza kararlarının dikkate alınacağı belirlenmiştir. 

Önemli değişikliklerden bir tanesi de “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu” başlığı altında yer alan gümrük işlemelerinin denetimi ve kontrol işlemlerine ilişkin maddelerde yapılmıştır. Daha önceki düzenlemelerde “Bakanlıkça belirleneceği” ifade edilen hususlara açıklık getirilmiştir. 

• “Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve bunun sağlanması için gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak.”
 
(2) Birinci fıkranın (f) bendi kapsamı eğitim, cari ve/veya geriye dönük kontrol işlemlerinin;
 
a) Firma bünyesinde yapılıyorsa, bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması,
 
b) Hizmet alımı yoluyla yapılıyorsa, dolaylı temsil hizmetinin de bu firmadan alınıp alınmadığına bakılmaksızın, hizmet alımı yapılan firmada bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması,
Gerekir.”

Sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik olması başlıklı maddeye yeni fıkra eklenmiş “Sertifika alınmasından sonra değişiklik yapılması” başlıklı 18/A maddesi olarak yeni bir madde eklenmiştir. 

“İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın gümrük işlemleri” başlıklı 67 nci, 

“İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın gümrük işlemleri” başlıklı 84 üncü,

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin yükümlülükleri” başlıklı 153 üncü

“Sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna bağlanması” başlıklı 158 inci,

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin ön izleme” başlıklı 159 uncu ve,

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin yerinde izleme ve gümrük işlemlerinin geriye dönük kontrolü” başlıklı 160 ıncı, 

Maddelerin bazı bendlerinde değişiklikler yapılmıştır. 
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.