Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvurusu İçin Geçici Sınırlama” başlıklı Geçici 4. maddesinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2021 31/12/2024 tarihinden önce yapacakları sertifika başvuruları kabul edilmez;

 

a) 10 uncu maddenin yedinci, sekizinci, on birinci fıkraları ve yirmi üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan belgelerden en az birine sahip olmak,

b) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde;

         1) Asgari beş milyon ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak.
         2) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak.
         3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.

ç) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,

d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak,

e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net