Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Semineri DuyurusuGümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Semineri Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10 Ocak 2013 tarihli 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde belirlenmiş koşulları sağlayan gerçek veya tüzel kişilere, gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesi’ne eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü tanınması öngörülmektedir.

 

Bu çerçevede, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile mükelleflere sağlanan kolaylıklar, söz konusu statünün kapsamı, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvuru koşulları, sertifika sahiplerinin yükümlülükleri ve söz konusu uygulamanın Onaylanmış Kişi uygulamasından farkları gibi konularda ihracatçıları birinci elden bilgilendirmek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde bir seminer düzenlenmesi planlanmaktadır

 

Bu itibarla, söz konusu “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” semineri 30 Nisan 2013 saat 13:30 ‘da Dış Ticaret Kompleksi (Yenibosna/İstanbul) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olup, katılmak isteyen üyelerimizin en geç 26 Nisan 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki internet bağlantısından ulaşabilecekleri Başvuru Formunu doldurulmaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

 Coşkun KIRLIOĞLU

Genel Sekreter V.

 

Başvuru Katılım Formu Linki:

 http://agent1.acermail.com/acermail/eSurvey/ESURVEY_form_preview.asp?FORM_ID=E6DC49EE6DC49E1029049EEB7A49E_9F7_559

 

İlgili Kişi: Seher KARAARSLAN E-posta: [email protected]

İMMİB