Gümrük İşlemlerinde Fazla Çalışma Ücretleri Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrük İşlemlerinde Fazla Çalışma Ücretleri Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Bilindiği üzere mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idarelerince normal çalışma saatleri dışında da hizmet vermektedirler.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 2019/38 sayılı Genelge ile;  fazla mesai işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapmıştır.

  —  Gerekli ücret ve ödemelerin yapılması kaydıyla gümrük idarelerinin 24 saat esasına göre hizmet vermesinin mümkün olduğu,

  —  İhracat ve bağlantılı çıkış işlemlerine ilişkin fazla mesai taleplerinin süresi içinde verilmesi kaydıyla idare amirlerince mutlak surette karşılanması gerektiği,

  —  İhracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için belirlenecek gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesi gerektiği, 

Düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net