Gümrük ihalelerine yabancılar da katılabilecekGümrük ihalelerine yabancılar da katılabilecek
Yabancı uyruklu kişilerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tasfiye ihalelerine girmesine olanak sağlayan yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.
ANKARA  – Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tasfiye ihalelerine yabancı uyruklu kişiler de girebilecek.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tasfiye Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Bakanlığın tüm iş ve işlemlerinin standardize edilmesi, şeffaflık ve takip edilebilirliğin sağlanması,  elektronik ortamın üstünlüğünden faydalanılması ilkeleri doğrultusunda hazırlanan yönetmeliğe göre, Tasfiye İşletme Müdürlüklerince sunulan hizmetler basitleştirilecek ve tasfiyelik eşya kısa sürede ekonomiye kazandırılacak. Tasfiye İşletme Müdürlüklerince sunulan ardiye, depolama ve tasfiye hizmetlerini tek bir mevzuat altında toplayan yönetmelik, 1 Eylül 2013’te yürürlüğe girecek.
Yerinde tasfiye edilecek eşya için tasfiye süresi 6 ay olarak belirlenen, bu sürede tasfiye edilememesi halinde eşyanın işletme müdürlüğüne çekilmesini içeren yönetmeliğe göre, ihaleye katılacaklardan, eşyanın ihaleye esas bedelinin en az yüzde 10’u oranında teminat alınacak.
Yabancı uyruklu kişilere de ihalelere girme hakkı getiren yönetmeliğe göre, 3 ay içinde mağazada satılamayan eşya diğer yollarla tasfiye edilecek.
İhale yoluyla satış suretiyle tasfiye edilmesine karar verilen eşya için ihale hazırlıkları 15 gün içinde tamamlanacak.
Yönetmelikle, ihale bedelinin ödenmediği durumlarda belirli koşulları karşılaması halinde, eşyanın ihaleden son çekilene doğrudan satılma imkanı sunulacak.
“Tasfiye idaresinde görevli olanlarla ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları”nın ihalelere katılamayacağına ilişkin yasak, yönetmelikle “Genel Müdürlük, işletme müdürlüklerinde görevli olanlar ve bölge müdürlüklerinde tasfiye ile görevli olanlar ile birinci derece kan ve sıhri hısımları” olarak değiştirildi.
Yönetmelikle ayrıca, görevlerinden ayrılanların, en son çalıştığı işletme müdürlüklerinde 1 yıl ihalelere girememesi şartı getirildi.