Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 141)GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 94)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 141)

MADDE 1 – 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nin  3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No                     Yetkili Gümrük Müdürlüğü

    1                           Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

    2                           Gebze Gümrük Müdürlüğü

    3                           İzmir Gümrük Müdürlüğü

    4                           İzmit Gümrük Müdürlüğü

    5                           Mersin Gümrük Müdürlüğü

    6                           Derince Gümrük Müdürlüğü

    7                           Giresun Gümrük Müdürlüğü

    8                           Dilovası Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.