Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:9e)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)(Seri No:120)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan (Seri No: 120)  sayılı tebliğ ile Giresun Gümrük Müdürlüğü, Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerine yetkili gümrük idaresi olarak eklenmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 94)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 120)


MADDE 1 – 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

   Sıra No          Yetkili Gümrük Müdürlüğü

        1               Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

        2               Gebze Gümrük Müdürlüğü

        3               İzmir Gümrük Müdürlüğü

        4               İzmit Gümrük Müdürlüğü

        5               Mersin Gümrük Müdürlüğü

        6               Derince Gümrük Müdürlüğü

        7               Giresun Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4