Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’in Kaldırılması Hk.

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 115)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 131)

MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) yürürlükten kaldırılmıştır.

MDDE 2 – Bu Tebliğ yayımı (06/05/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük Genel Tebliği Seri No:115’in 3.maddesi kapsamına giren ve ihtisas uygulaması kaldırılan GTİP’ler aşağıdadır.

08.01 tarife pozisyonundaki Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi,
08.02 tarife pozisyonundaki diğer kabuklu meyvalar,
09.04 tarife pozisyonundaki piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler,
09.06 tarife pozisyonundaki tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri,
10.06 tarife pozisyonundaki pirinç,
1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam tohumu,
40.15 tarife pozisyonundaki sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil),
41.01 tarife pozisyonundaki sığırların (bufalo dahil) ve atların dabaklanmamış ham post ve derileri,
41.04 tarife pozisyonundaki sığırların (bufalo dahil) ve atların dabaklanmış veya ‘crust’ (ara kurutmalı) post ve derileri,
42.02 tarife pozisyonundaki eşya,
44.20 tarife pozisyonundaki üzerine kakma yapılmış ağaç, mücevherat ve çatal, bıçak takımı için ahşap kutu ve mahfazalar ve benzeri eşya ile ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası,
6802.23 ve 6802.93 ve 25.16 tarife pozisyon ve alt pozisyonlarındaki granit/granit taşı,
69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası,
70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar; camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri,
70.13 tarife pozisyonundaki sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya,
70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya,
82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri; her tür testere ağızları,
82.03 tarife pozisyonundaki eğeler, törpüler, pensler, kerpetenler, cımbızlar, tenekeci makasları, boru kesicileri, cıvata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri,
82.04 tarife pozisyonundaki elle kullanılan sıkıştırma anahtarları, değişebilir sıkıştırma soketleri,
82.05 tarife pozisyonundaki tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri; kaynak lambaları; mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri, örsler, portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler,
82.06 tarife pozisyonundaki 82.02 ila 82.05 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler,
82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri,
82.11 tarife pozisyonundaki kesici ağızlı bıçaklar,
82.15 tarife pozisyonundaki kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası,
9613.80 ve 9613.90 tarife alt pozisyonlarındaki diğer çakmak ve ateşleyiciler ile aksam ve parçaları ve
96.17 tarife pozisyonundaki vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları,