Gümrük Genel Tebliği(Seri No:90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:127)

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:90)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

SERİ NO: 127)

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 90 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “94.01” ibaresinden sonra gelmek üzere “(9401.30, 9401.90 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya hariç)” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan Yetkili Gümrük Müdürlüğü tablosunun (6) numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş; ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış; üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onbirinci fıkrasında yer alan “AB menşeli olmayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “9401.30,” ibaresi eklenmiştir.

 “(3) AB menşeli olmayan; 9401.10 tarife alt pozisyonu ve 9401.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyalar ile 9401.90 tarife alt pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı (17/06/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.