Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı Hakkında

Duyuru Özeti:

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2017/12 sayılı Genelgesinde Gümrük işlemi yapan ithalatçı ve ihracatçı firmaların, kendi işlemleri hakkında doğru ve hızlı bir şekilde bilgi edinebilmeleri için Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) uygulamaya konulduğundan bahisle, Programın ne olduğuna ve kullanıma ilişkin hususlara yer verilmektedir.
Program vasıtasıyla eşya sahibi, eşyasının gümrükte nerede bulunduğunu, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu ve ortalama işlem sürelerini anlık olarak takip edebilecektir.
Program, ithalat ve ihracatla bağlantılı süreçleri kapsamakta olup, firmalar, kendilerine tanınan yetkiler kapsamında, alıcı/gönderici olarak kayıtlı bulundukları beyan ve beyannamelere ait işlemleri görebilecektir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ekte yer verilmektedir. TIKLAYINIZ.