“GÜMRÜK DENETİMLERİNDE ÖNEM ARZ EDEN KONULAR” WEBİNARINA DAVETLİSİNİZ…

Konu:  “GÜMRÜK DENETİMLERİNDE ÖNEM ARZ EDEN KONULAR” WEBİNARINA DAVETLİSİNİZ…

Duyuru Özeti:

03 Kasım 2022 Perşembe günü SK Consulting ve Subaşı Akademi iş birliğinde Sn. Sezai KAYA’nın sunumu ile “GÜMRÜK DENETİMLERİNDE ÖNEM ARZ EDEN KONULAR başlıklı bir webinar düzenlenecektir.
 
Saat: 14:00-16:00
 
 
AMAÇ  :

Son yıllarda gümrük müfettişlerince gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen konular hakkında farkındalık yaratmaktır.

EĞİTİM KONULARI  :

 
· Para transferleri gümrük beyannamesi uyumu,· KDV ve ÖTV matrahlarının kontrolü
· Transfer fiyatlandırması kapsamında yapılan fiyat düzeltmeleri (price adjustments),· Menşe ve dolaşım belgelerinin şekli kontrolü,
· İlişkili şirketler ve ilişki beyanları,· Tedarikçi beyanı ibraz edilmesi gereken işlemler,
· Satın alma sözleşmeleri ve damga vergisi,· ADV, İGV ve EMY denetimi ve doğru belgelerin kullanılıp kullanılmadığı,
· Fiyat düzeltmeleri, debit note, fark faturaları,· Doğrudan nakliyat,
· 2 no.lu KDV beyanları ve muhtasar beyannameleri,· Çelişkili GTİP’lerden mal çekilmesi,
· Royalti ve lisans ödemeleri,· Geçmişteki GTİP değişiklikleri ve cezalar,
· Navlun farkları ve teslim şekilleri,· Tarifede veya izinde belirtilen taahhütlere uygun yerde kullanım,
· Kalıp bedeli ödemeleri,· Dâhilde işleme stoklarının yurtiçine satılıp satılmadığı,
· Para transferlerinin tarihi ile beyanname tarihlerinin uyumu (KKDF),· TEV denetimi ve stok hareketlerinin TEV beyanlarına uygunluğu,
· Kargo yoluyla gelen malların gümrüğe beyan edilip edilmediği,· Eşdeğer eşya koşullarına uyulup uyulmadığı,
· Yolcu beraberi beyansız mal gelip gelmediği,· İkincil işlem görmüş ürünlerin beyanı,
· Demuraj ödemeleri,· KDV oranlarının doğruluğu,

HEDEF KİTLE  :

İthalat ve ihracat yapan şirketlerin dış ticaret, satın alma, lojistik, tedarik zinciri, muhasebe birimlerinin çalışanları

TAHMİNİ SÜRE  :

Eğitimin 90 – 100 dk sürmesi planlanmaktadır.

EĞİTMEN  :

Sezai KAYA – Gümrük Müşaviri – Eski Gümrük ve Ticaret Müfettişi

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz