Gümrük Beyannamesinin “İşlemin Niteliği” Başlıklı 24 No.lu Kutusunun Doldurulması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrük Beyannamesinin “İşlemin Niteliği” Başlıklı 24 No.lu Kutusunun Doldurulması Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrük Beyannamesinin  “İşlemin Niteliği” başlıklı 24 no.lu kutusunda ticari sözleşmelere ilişkin kodların hatalı beyan edilmesi halinde usulsüzlük cezaları söz konusu olabilmektedir.
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2019 tarihinde yayımlamış olduğu 2019/23 sayılı Genelgesinde;
 
Bahse konu kodlara Bakanlığın internet sitesinden erişilebilmesinin mümkün olduğu, 24 no.lu kutuya kaydedilen kodların dış ticaret istatistiklerinin üretilmesi amacıyla kullanıldığından, sağlıklı veri üretilmesi bakımından doğru kodun beyan edilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.
 
Cezai durumlarla karşılaşılmaması için gümrük beyannamesinin 24 no.lu kutusunda, yapılan işlemin niteliğine en uygun kodun kaydedilmesi gerekmektedir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net