Gümrük Beyannamesinin “İşlemin Niteliği” Başlıklı 24 no.lu Kutusu Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Gümrük Beyannamesinin  “İşlemin Niteliği” Başlıklı 24 no.lu Kutusu Hk.

Duyuru Özeti:
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 27.05.2019 tarihinde yayımlamış olduğu 2019/23 sayılı Genelge ile; Gümrük Beyannamesinin  “İşlemin Niteliği başlıklı 24 no.lu kutusunda ticari sözleşmelere ilişkin kodların kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunarak, cezai durumlarla karşılaşılmaması için gümrük beyannamesinin 24 no.lu kutusunda, yapılan işlemin niteliğine en uygun kodun kaydedilmesi gerektiğini düzenlemiştir.

Bahse konu Genelge ekinde yer alan kodların bazılarında tereddüt yaşanması üzerine, gümrük müşavirlik dernekleri ortak bir yazı ile örnek olayların da yer aldığı bir dilekçe ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne başvuru da bulunmuşlardır.

Genel Müdürlüğün 48614477 sayılı cevabi yazısında;

2019/23 sayılı Genelge ile gümrük beyannamelerinin 24 no’lu kutusunda kullanılması gereken kodların Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatına uygun olarak güncellendiği, ancak Genelge eki kod listeleri oluşturulurken AB mevzuatının yanı sıra TÜİK görüşleri de alınmak uretiyle ulusal ihtiyaçları karşılayan bir kod listesinin oluşturulması amaçlandığı ifade edilmekte ve yine örnekler üzerinden kodların kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunulmaktadır.

Bahse konu kodların alıcı ve satıcı arasındaki alım-satım işleminin nitelendirilmesi yoluyla beyannameye konu eşyanın hangi amaçla gönderildiği veya alındığına ilişkin bilginin edinilmesi maksadıyla kullanıldığı, hangi kodun hangi gümrük rejimi ile birlikte kullanılacağına dair bir düzenlemenin bulunmadığı ifade edilmektedir. 

Not : Gümrük Beyannamesinin  “İşlemin Niteliği” başlıklı 24 no.lu kutusunda ticari sözleşmelere ilişkin kodların hatalı beyan edilmesi halinde usulsüzlük cezaları söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla, alım-satım işleminin niteliğine ilişkin doğru verinin gümrük müşavirleri ile paylaşılması olası hataları en aza indirecektir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz