Gümrük Bakanlığı’ndan düzenlemeGümrük Bakanlığı’ndan düzenleme

ANKARA – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, karayolu ile uluslararası eşya taşıyan yerli ve yabancı plakalı TIR’ların izinli gönderici ve yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak TIR karnesi işlemlerini belirledi. 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Tır İşlemleri’ne ilişkin Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, TIR karnesi himayesinde karayolu ile uluslararası eşya taşıyan yerli ve yabancı plakalı taşıtların gümrük işlemlerine ilişkin Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde tabi olacakları usul ve esaslar ile birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet, görev ve yetkilerini düzenleyen Tebliğ’de değişiklik yapıldı. 
 
Tebliğ’de Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni ve izinli gönderici yetkisi kapsamında TIR karnesi ile yapılacak işlemlerin bu Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtilerek, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında “1000” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasının izinli gönderici yetkisine sahip olmayan TIR karnesi hamili aracılığıyla da taşıtılabileceği ve “3141” ile “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasının ise ancak izinli gönderici yetkisine sahip TIR karnesi hamili aracılığıyla taşıtılabileceği ifade edildi. 
 
İhracatta yerinde gümrükleme izni veya izinli gönderici kapsamında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ihracat beyannamesine ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra, eşyanın izinde belirtilen ilgili yerlerde beklemekle birlikte, TIR karnesine ilişkin işlemlerin, TIR Sözleşmesi hükümleri uyarınca yerine getirileceği belirtildi. Ancak, aracın kontrolüne ilişkin yükümlülükler, araca güvenlik mührünü tatbik eden izinli gönderici veya yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından gerçekleştirilecek. 
 
Tebliğ’de TIR karnesinin gümrük idaresine sunulması sırasında, yerine göre yerinde gümrükleme izin sahibince tatbik edilen mühür veya izinli gönderici tarafından tatbik edilecek olan mühür numaralarının belirtileceği ifade edilerek, “Gümrük idaresince de bu bilgiler karne üzerine kaydedilir. Mühür numarasının değişmesi gibi herhangi bir nedenle TIR Karnesi Volet-1 yaprağında bir değişiklik veya düzeltme yapılması gerekmesi halinde düzeltilen kısmın üzeri okunaklı olarak çizilerek doğru verinin yazılması ve bu değişikliğin düzeltme ve ilaveyi yapan kişice imzalanmasından sonra gümrük memuru tarafından resmi mühürle mühürlenir. Ayrıca, düzeltilen veri sisteme kaydedilir” denildi. Ayrıca, çıkış izni bildirim süresinin TIR karnesinin ilgili gümrük idaresince tescil edilmesini müteakip başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Dünya Gazetesi