Gümrük Alacağının Takibi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Gümrük Alacağının Takibi Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2017/5 sayılı Genelgesi ile Gümrük Alacağının Takibi konulu 2016/42 sayılı Genelgenin 9 . maddesinde değişiklik yapılmış olup, değişiklik yapılan maddenin değişiklikten önceki hali ile mevcut haline aşağıda yer verilmektedir. 

 

Yeni Hali 

Gümrük idareleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacaklar için, borçlu adına sistem üzerinde tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin bulunup bulunmadığının "Bilge Sistemi TCGB Sorgulamalar Kesinleşmiş Alacak Takip" başlığı altında "TC Kimlik No" veya "Vergi Numarası" ile düzenli aralıklarla sorgulanması, bulunması halinde alacağın tutarı göz önünde bulundurularak, ilgili beyanname/beyannamelere bloke konulması, alacağın tahsil edilmesini müteakip konmuş olan blokenin, blokeyi koyan ilgili İdare tarafından kaldırılması,”

 

Değişiklikten Önceki Hali 

Gümrük Borçlusunun Gümrüklerdeki Eşyasının Elektronik Ortamda Takibi Programında, haciz kayıtlı eşyanın gümrük işlemlerinin alacak takibi sona ermeden tamamlanması veya iptal edilmesine izin verilmemesi,