GÜBRE İTHALATINDA KKDF MUAFİYETİ HK.

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:85593407/156.06

Konu:KKDF

02.10.2014 / 3132655

DAĞITIM

Maliye Bakanlığı’ndan alınan 05.05.2014 tarihli ve 49107 sayılı yazı uyarınca KKDF kesintisine tabi olmayan gübre ve gübre hammaddesi ürünler için aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat

işlemleri %6 oranında fon kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin 9 numaralı bendinde petrol, (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlenmesi sonucu elde

edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan krediler ve ithalat işlemleri KKDF kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

KKDF kesintisine tabi olmayan gübre ve gübre hammaddesi sayılan ürünlerin sıralandığı listedeki ürünlerin ithalatçı tarafından tarımsal amaçlı olarak ithal edileceğinin gümrük idaresine sunulacak bir yazı ile

taahhüt edilmesi halinde söz konusu ürünlerin KKDF kesintisine tabi tutulmadan ithali mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.