GTBH Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık MüdürlüİLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: GTBH Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesi Hakkında

Duyuru Özeti:
19/08/2017 tarihli 30159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile: Bir önceki Tebliğ’de “Türkiye üzerinden transit geçirilecek 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonundaki çayın, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı sınır kapılarından sadece çıkış yapacağı sınır kapısına (serbest bölgeler dâhil) transitine izin verilir.” Şeklinde düzenlenmiş olan fıkradan (serbest bölgeler dâhil) ibaresi çıkarılmıştır. Ayrıca tarım-hayvancılık kapsamındaki bazı eşyaların ithalatına yetkili gümrük idarelerine ilaveler yapılmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.