GTB-İRİS Kapsam Dışı Uygulamasının 02.01.2017 Tarihine Ertelenmesine İlişkin 2016/3 Sayılı GenelgeHk.