GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKTE MUAFİYET SINIRI HKİthalat Genel Müdürlüğü’nün Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği Gözlük Çerçeveleri ithalatında korunma önlemleri konulu yazısı ektedir.

 

Bu yazıya istinaden;ithal eşyanın CIF birim kıymetinin (eşyanın ithalinde fiilen ödenen veya ödenecek olan mal bedeli ile navlun ve sigorta bedelleri toplamının eşyanın 1 adetine karşılık gelen tutar) dikkate alınması, ithalatçının beyan edebileceği ve gümrük vergisi matrahına giren diğer giderlerin ise CIF birim kıymet hesabına dahil edilmemesi gerekmektedir. Mal bedeli ile navlun ve sigorta bedelleri toplamının adet başına 35 ABD Dolarının altında olduğu durumlarda söz konusu muafiyetten yararlanılması mümkün olamayacaktır.