Götürü Teminat Uygulamasına Son Verilmesi Toplu Teminat Verilmesi Hk.

 Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile götürü teminat uygulamasının 17.12.2014 tarihinde soda antrepoya alınan eşyalarla ilgili toplu teminat verilmesi hususunda “Gümrük Yönetmeliği 526.maddesine göre toplu teminat antrepo işleticisi veya kullanıcısı tarafından verilir” denilse de Subaşı Gümrük Müşavirliği olarak siz değerli firmalarımızın sıkıntısını giderebilmek amaçlı tedbir olarak teminat mektubu temin etmek için başvuruda bulunmuştur.

2.12.2014 tarih 29193  sayılı Resmi Gazete yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.
 
Yapılan değişiklik ile ;
 
Antrepoya alınan eşya için götürü teminat uygulaması kaldırılmıştır.
 
C tipi antrepolar ve genel antrepolarda götürü teminat uygulaması kaldırılmıştır.
 
Ekteki yazıya istinaden, 17.12.2014 tarihinden geçerli olmak üzere antrepoya alınacak eşyalar için Antrepo Beyannamesinde beyan edilen (Gümrük vergisi,KDV,D.V. …v.s.) vergiler toplamının %20 fazlası ile teminat olarak gümrüğe yatırılmadan eşya antrepoya indirilmeyecektir. (G.Y.madde 526)
 
Teminat, antrepoya alınan her parti mal için ayrı ayrı verilebileceği gibi toplu teminat şeklinde de verilebilir.   
Toplu Teminat antrepo işleticisi antrepo kullanıcısı tarafından verilebilir.
 
17.12.2014 den itibaren uygulamanın başlayacak olması nedeni ile firmalarımızın çalıştıkları antrepolarla görüşüp toplu teminat verip vermediklerini öğrenmeleri veya kendilerinin toplu teminat alınması için hazırlık yapmaları gerekmektedir.

C ve E Tipi antrepolarda OKSB sahibi firmalar götürü teminat uygulamasından faydalanabilecektir.