Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gı6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan " Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası" ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca "Seramikten Sofra ve mutfak Eşyası"nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) ülke ayrımı yapılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirilceği gümrük idarelerine Ünye Gümrük Müdürlüğü ilave edilmiştir.
Aynı Tebliğin Ek-5'inde yer alan tabloya 36 satır kodu ile Kütahya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve 2 nolu dip not eklenmiş, "1" numaralı not aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kütahya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası”nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) resmi kontrollerini yapmaya yetkilidir.”

“(1) Sınır ticareti kapsamındaki eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkili gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlükleridir.”


 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE

HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası”nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü,  İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü ve Kütahya Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.
 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.


MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-5’inde yer alan tabloya aşağıdaki satır ile birlikte “(2)” numaralı dip not eklenmiş, “(1)” numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kütahya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası”nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) resmi kontrollerini yapmaya yetkilidir.”

“(1) Sınır ticareti kapsamındaki eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkili gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlükleridir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile birlikte yürütür.