Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl GıGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 

MADDE 1-   5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi Ek-3’te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak, giriş gümrük idarelerinde resmi kontrolleri tamamlanamayan çoğaltım materyalinin Ek-3’te yer alan listede belirtilen diğer yetkili gümrük idarelerine veya Ankara ve İstanbul’daki diğer gümrük idarelerine sevk edilerek resmi kontrolleri gerçekleştirilir.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

32

Sakarya

Sakarya Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

           ”

37

Yalova

Yalova Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

            ”
 
MADDE 3- Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

38

Sakarya

Sakarya Gümrük Müdürlüğü

            ”

43

Yalova

Yalova Gümrük Müdürlüğü

           ”
MADDE 4- Aynı Tebliğin eki Ek-3’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

7

Artvin

Sarp Gümrük Müdürlüğü

            ”

32

Sakarya

Sakarya Gümrük Müdürlüğü

            ”

35

Yalova

Yalova Gümrük Müdürlüğü

            ”
 
MADDE 5- Aynı Tebliğin eki Ek-4’de yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

8

Ardahan

Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü

            ”

46

Sakarya

Sakarya Gümrük Müdürlüğü

            ”

54

Yalova

Yalova Gümrük Müdürlüğü

            ”
 
MADDE 6- Aynı Tebliğin eki Ek-5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“EK-5
GIDA MADDELERİNİN RESMİ KONTROLLERİ
 

SIRA NO

İL MÜDÜRLÜĞÜ

1

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

2

Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

3

Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

4

Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

5

Ardahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

6

Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

7

Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

8

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

9

Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

10

Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

11

Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

12

Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

13

Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

14

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

15

Hakkari Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

16

Hatay Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

17

Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

18

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

19

İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

20

Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

21

Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

22

Kocaeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

23

Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

24

Kütahya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(2)

25

Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

26

Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

27

Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

28

Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

29

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

30

Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

31

Sakarya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(3)

32

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

33

Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

34

Şırnak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

35

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

36

Trabzon Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

37

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

38

Yalova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

(1) Sınır ticareti kapsamındaki eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkili gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlükleridir.
(2) Kütahya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası”nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) resmi kontrollerini yapmaya yetkilidir.
(3) Yalnızca Karasu Limanından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkilidir.”
 
         MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
         MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.