GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GENELGELERİUygunsuzluk Yazısı

 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

Tarih

 

Sayı         :

 

Konu      :

 

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA

 

 

İlgi:

 

                İthali/Geçici ithali yapılmak üzere … … … firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir.

                Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler (7):

                Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

 

Belge Cinsi(8)

Belge Tarihi(8)

Belge №(8)

Ürün Adı

GTİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Miktarı

Fatura Tarihi(9)

Fatura  №(9)

Şarj № (10)

Son Kullanım Tarihi (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                EK–8

SÜS BİTKİLERİ İTHALATI İSTATİSTİK BİLGİ CETVELİ                                                                                                         

                                                                                      

…../…./2014 – …../…./2014 DÖNEMİ İTHALAT İZİNLERİ

BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ:   ……………

Kuruluşun Adı

Materyalin Niteliği

G.T.İ.P.

Türü

Miktarı (Adet/kg/paket/kavanoz)

Parasal Değeri

İthalatın Yapıldığı

İthalat İzninin

Toplam Tutar

Para Birimi

Ülke

Firma

 

Tarihi

 

Sayısı

 

Amacı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

4 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”,  antrepo rejimine tabi tutuldu  ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.

5 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.

6 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.

7 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

8 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir.

10 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”,  antrepo rejimine tabi tutuldu  ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.

11 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.

12 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.

13 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

14 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.