Gıda Katkı Maddeleri(AB’de gıda ürünlerinde kullanımına izin verilen güvenilirliği bilimsel olarak değerlendirilmiş katkı maddeleri listesi)Konu

Gıda Katkı Maddeleri

Tarih

19 Haziran 2013 Çarşamba


 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen bir yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği’nde gıda ürünlerinde kullanımına izin verilen güvenilirliği bilimsel olarak değerlendirilmiş katkı maddelerinin bir listesinin yayımlandığı ve 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu listede yer alan katkı maddelerine ilişkin Komisyonun veri tabanına https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display adresinden,
Ayrıca konu ile ilgili Komisyonun soru-cevap belgesine http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-783_en.htm?locale=en linkinden 

ulaşılabileceği ifade edilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim.

Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı