Geri Verme ve Kaldırma İşlemlerinde İzlenecek Usuller HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Geri Verme ve Kaldırma İşlemlerinde İzlenecek Usuller Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Gümrük Yönetmeliği’nin 500 üncü maddesinde belirlenen limitler dahilinde geri verme ve kaldırma işlemlerinde yetkili olacak idareler belirtilmektedir.
 
502’nci maddenin altıncı fıkrasında, konusu ve gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla birden fazla geri verme veya kaldırma başvurusu için 500’üncü madde uyarınca yetkili idaresi aynı olanlar için tek bir geri verme veya kaldırma kararı düzenlenebileceği hususu hüküm altına alınmıştır.
 
Kamu kurumlarına yapılan başvurularda mükellefe süratle cevap verilebilmesini temin etmek için talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin yayımlanmasının ardından, Gümrükler Genel Müdürlüğü geri verme ve kaldırma işlemlerinde izlencek usullere ilişkin 41502981 sayılı dağıtımlı yazı hazırlamıştır.
 
Gümrük Yönetmeliğinin 502’nci maddesinin altıncı fıkrasının uygulanmasında, Geri Verme veya Kaldırma Başvuru Formlarındaki tutarların toplamı yerine, her bir form bazındaki tutar dikkate alınarak 500’üncü madde uyarınca yetkili idaresi aynı olanlar için tek bir geri verme veya kaldırma kararı düzenlenerek taleplerin sonuçlandırılması gerekmektedir.
 
Yapılan düzenlemenin; geri verme ve kaldırmaya konu toplam tutarın ilgili gümrük idaresi için belirlenmiş olan limiti aşarak bir üst makama gidilmesini ve sürecin uzamasını engellemeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net