Geri Verme İşlemlerinde Esas Alınacak Faiz Türünde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Geri Verme İşlemlerinde Esas Alınacak Faiz Türünde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Kanunu uyarınca “Vergilerin Geri Verilmesi ve Kaldırılmasına” ilişkin hususlar Kanunun 210 ila 217. Maddelerinde düzenlenmektedir.

216. Maddede ise; bu kapsamdaki tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesine ilişkin hesaplamalara esas olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsline ilişkin Kanuna göre belirlenen tecil faizinin dikkate alınması gerektiği hüküm altına alınmıştı.


İlgili maddede yapılan 10.04.2023 tarihli değişiklik ile söz konusu hesaplamaların “Kanuni Faiz”e göre yapılacağı düzenlenmiştir.

İlgili maddenin son hali aşağıdaki gibidir.


Gümrük Kanunu Madde – 216
 
  1. Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde, geri vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi KANUNİ FAİZ oranında hesaplanan faiz ödenir.
  1. Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay  DÖRT AY içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi  KANUNİ FAİZ oranında hesaplanan faiz ödenir.
*6183 Tecil faizi yıllık %24
**Kanuni Faiz yıllık %9


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net