Geri Gelen Peşin İthalat Bedelleri ve KKDF HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Geri Gelen Peşin İthalat Bedelleri ve KKDF Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Türkiye Bankalar Birliği; bankalarca yurt dışına transfer edilen peşin ithalat bedelinin uluslararası yaptırım, hatalı/kapalı hesap numarası, hatalı lehdar ismi gibi nedenlerle daha sonra yurt dışı muhabir banka tarafından geri gönderilmesi vb. durumlarla sıklıkla karşılaşıldığından bahisle konunun KKDF mevzuatı çerçesinde değerlendirilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığından görüş talebinde bulunmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı cevabi yazılarında: 

Bankalar tarafından yurt dışına transfer edilen peşin ithalat bedellerinin, uluslararası yaptırım, hatalı/kapalı hesap numarası, hatalı lehdar ismi gibi nedenlerle yurt dışındaki muhabir banka tarafından geri gönderildiği durumlarla sınırlı olmak üzere, alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmanın iptali söz konusu olmadıkça, geri gelen bedellerin ithalatçının serbest kullanımına bırakılmaması ve bankalarca hatalı/eksik bilginin değişikliği hususunda firmadan yazılı beyan alınmak suretiyle iki iş günlük valör süresinin bitiminden itibaren 5 iş günlük süre içinde transfer edilmesi durumunda ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığını,

Ancak, geri gelen peşin ithalat bedelinin iki iş günlük valör tarihinden itibaren 5 iş günlük süreyi aşan daha sonraki bir tarihte iade/transfer edilmesi halinde söz konusu ithalat vadeli bir ithalata dönüşeceğinden bu ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılacağını,

Bildirmiştir.

*Not: Söz konusu özelge 2014 tarihli olmakla birlikte önemine binaen tekrar paylaşılmaktadır.
 
Konuya ilişkin özelgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net