Geri Gelen Eşyanın Tahlile Gönderilmesi ve GK 234 Kapsamında Ceza Uygulanması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Geri Gelen Eşyanın Tahlile Gönderilmesi ve GK 234 Kapsamında Ceza Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Müşavir Dernekleri; ihraç edildikten sonra geri gelen eşyalara ilişkin yaşanan bazı sorunları 27.10.2020 Tarihli Yazı ile; Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal ettirmişlerdir.

  • İlk ihracat esnasında laboratuvar tahlili, fotoğraf vb. gibi ayniyat tespit işlemleri yapılmayan eşyaların, geri gelmesi durumunda laboratuvar tahliline tabi tutulduğunu,
  • Çoğu ihraç eşyası üzerinde üretici ismi, markası v.b. emarelerin bulunmasına, bunların ihracatçı firmalar ve ürettikleri eşyalarla uyum göstermesine ve geri gelen eşyanın ihracat beyannamesindeki tanımdan farklı olmamasına karşın, tahlil sonucunda belirlenen GTİP’in, beyan edilen GTİP den farklı olduğunun tespit edildiği durumlarda Gümrük Kanunun 234. Maddesi gereğince cezai işlem uygulandığını,
  • İhracat beyanındaki G.T.İ.P’in hatalı verilmiş olmasının, eşyanın aynı eşya olmadığı sonucunu doğurmadığını,

Vurgulayarak, uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve olası mağduriyetlerin giderilmesi talep edilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 58924795 Sayılı Cevabi Yazılarında;

Geri gelen eşya muafiyetinin ancak eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeyen eşyaya tanındığı, geri gelen eşyanın gümrük idareleri tarafından ayniyet tespitinin yapılmasının zorunlu olduğun ve bu çerçevede gerekli görülmesi halinde eşyanın tahlile tabi tutulmasının ve tahlil sonucuna göre işlem yapılmasının mevzuat gereği olduğu bildirilmiştir.

Not : İlgili yazışmalar, ihracat anında GTİP’in doğru beyan edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net