Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında – Faturanın Üçüncü Bir Ülkede Düzenlenmiş Olması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında – Faturanın Üçüncü Bir Ülkede Düzenlenmiş Olması Hk.

Duyuru Özeti:

Form A Belgesi : Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani, eşyanın tercihli menşe statüsünü göstermektedir.

Form A Menşe Belgelerinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçının farklı ülkelerde mukim firmalar olduğu durumlarda mezkur Form A Menşe Belgelerine istinaden tercihli tarifeden yararlanılmasının mümkün bulunmadığına dair Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün görüşü bulunmaktaydı.

Konuya ilişkin tereddütlerin devam etmesi üzerine, Avrupa Komisyonu’ndan da görüş alınması yoluna gidilmiş ve gümrük idaresine ibraz edilen faturanın üçüncü bir ülkede düzenlenmiş olmasının bu fatura ile sevkiyata konu eşya arasında bir ilinti kurulabilmesi şartıyla sorun oluşturmayacağına dair Komisyon görüşüne ilgili Genel Müdürlük de katılmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yazısında;

GTS kapsamında uygun ve geçerli bir menşe ispat belgesi ibraz edilen eşya için faturanın üçüncü ülkede yerleşik bir firma tarafından düzenlendiği durumlarda, gümrük idarelerince her bir işlem esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda, üçüncü ülkede düzenlenmiş söz konusu fatura ile sevkiyata konu eşya arasında ilinti kurulabilmesi şartıyla eşyanın GTS kapsamında tercihli tarifeden faydalandırılması gerektiği, belirtilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net