Gemi İnşa İşlemlerine Uygulanan Muafiyetler ve Alınacak Özel Tüketim Vergisi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Gemi İnşa
 

Konu:  Gemi İnşa İşlemlerine Uygulanan Muafiyetler ve  Alınacak Özel Tüketim Vergisi Hk.

Duyuru Özeti:

Gemi inşa faaliyetleri sektöründe iştigal eden firmaların birçok farklı teşvik ve muafiyet düzenlemesinden faydalanarak işlemlerini gerçekleştirmeleri, uygulamada hangi muafiyet düzenlemesi kapsamında nasıl işlem yapılması gerektiğine dair teredüttler oluşturmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü; hem uygulamada yeknesaklığın sağlanması hem de herhangi bir gelir eksikliğine sebebiyet verilmemesi amacıyla 57075461 sayılı bir yazı yayımlamıştır.


  • Gemi inşa faaliyetleri sektöründe iştigal eden firmaların 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanun kapsamında yapmış oldukları ithalatlarda anılan Kanunun 1 inci maddesi uyarınca gümrük vergisinden muafiyet tanınması. KDV Kanununun 13/a maddesi ile 16/1-a maddesi uyarınca hüküm altına alınmış olan istisna kapsamında. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan "Vergi İstisna Belgesi “sunulmuşsa bu belgeye istinaden KDV istisnası uygulanması, ÖTV Kanununda ise herhangi bir istisna düzenlemesi olmadığından ÖTV’nin tahsil edilmesi;
  • Gümrük Kanununun 167/1-9/d maddesi ile 2009/15481 sayılı, Bakanlar Kurulu Kararının 97/1-a ve 112/1 maddeleri uyarınca, yapımı tamamlanmış yüzer haldeki deniz taşıtlarına donatım ve işletme malzemelerinin ithalatının (deniz ve hava ulaştırmacığında kulllanılan eşya muafiyet uygulanmasını düzenleyen) 2014/17 sayılı Genelge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi:
  • Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi olarak yapılan ithalat işlemlerinde ise, Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No:9) ve 2003/11 sayılı Genelge uyarınca ÖTV istisnası uygulanmaması;
Gerekmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net