Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi Yayımlandı.Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi Yayımlandı.    

 

Yurt dışı varlık barışı uygulamasına ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması” rehberine elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Rehberde, gerçek veya tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınmasına ilişkin uygulama esasları, söz konusu varlıkların bildirim ve beyanına ilişkin hükümler, bildirim ve beyanın vergi incelemesi karşısındaki durumu ile istisna kapsamında bulunan yurt dışı kazançların beyanları hakkında açıklamalar ve konu hakkında örnek uygulamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.