Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Geri Gelen Peşin İthalat Bedelleri” konulu yazısıLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Geri gelen peşin ithalat bedelleri” konulu Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne cevabi yazısında ;
“Bankalar tarafından yurt dışına transfer edilen peşin ithalat bedellerinin, uluslararası yaptırım, hatalı/kapalı hesap numarası, hatalı lehdar ismi, FATF standartları gibi uluslararası standartlara uyum amacıyla veya muhabir bankaların kendi düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirdiği çeşitli kontrollerin gereği olarak işlemlerin mahiyetinin ve taraflarının kimlik bilgilerine ilişkin ek birtakım bilgilerin de muhabir bankalarca talep edilmesi gibi nedenlerle yurt dışındaki muhabir banka tarafından geri gönderildiği durumlarla sınırlı olmak üzere, alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmanın iptal edilmemesi ve geri gelen bedellerin ithalatçının serbest kullanımına bırakılmaması şartlarıyla ve bankalarca hatalı/eksik bilginin değişikliği hususunda firmadan yazılı beyan alınmak suretiyle, 2 iş günlük valör süresi içinde veya daha sonraki bir tarihte geri gelen ithalat bedellerinin Türkiye'deki firma hesaplarına geri geldiği tarihi takip eden günden itibaren 2 iş günlük süre içinde yeniden transfer edilmesi durumunda ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, geri gelen peşin ithalat bedelinin, geldiği tarihi takip eden günden itibaren 2 iş günlük süreyi aşan daha sonraki bir tarihte iade/transfer edilmesi halinde söz konusu ithalat vadeli bir ithalata dönüşeceğinden, bu ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz