Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti Hakkında 

Duyuru Özeti:

Geçici ithalat rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapacak ve yeniden ihraç edilecek eşya ile ihraç edildiği şekliyle geri gelmek üzere geçici ihraç edilecek ve yeniden ithal edilecek eşyanın ayniyet tespitine ilişkin OKSB ve YYS sahibi firmalar için özel kolaylaştırmaları düzenleyen 2019/9 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Behse konu Genelgede;

  –  Belirlenen rejim kodları için YYS sahibi firmalar tarafından beyan edilen her türlü eşyanın,

  –  OKS kapsamında beyanın kontrolüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma  (42/A) hakkı bulunan yükümlülerin Genelge eki listede yer alan GTİP’lerden  beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçalarının,

Fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerektiği belirtilmektedir. 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net