Geçici İhracat ve İthalat Elektronik Başvuru SistemiGeçici İhracat ve İthalat Elektronik Başvuru Sistemi

Geçici İhracat ve İthalat Elektronik Başvuru Sistemi Devreye Girdi. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik şirketlerimizin yurt dışında üstlendikleri inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat veya ekipmanın geçici veya kesin  ihracatı ile üstlenilen projede kullanılacak inşaat malzemeleri veya işçilerin ihtiyacı olan barınma ve tüketim maddelerinin geçici veya kesin ihracatına ilişkin işlemler Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bakanlık, geçici ihracatına ilişkin başvuru sistemini elektronik ortama taşımıştır. Geçici ihracat programında elektronik başvuru ve kayıt sistemine geçilmesineyönelik olarak Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin 2013/1 sayılı Tebliğ 10 Nisan 2013 tarihli ve 28614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2013/1 sayılı Tebliğ uyarınca, yeni İş Alındı Belgesi kayıt ve onay işlemleri ile geçici ihracat, süre uzatımı, aktarım, satış ve ithalat başvurularının Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Diğer yandan, 2013/1 sayılı Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce başlayan geçici ihracat, süre uzatımı, aktarma, satış ve kesin ithalat işlemleri ile Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce alınmış bulunan İş Alındı Belgelerine dayalı işlemler hakkında Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (2008/1) hükümleri uygulanacaktır.

Bununla birlikte, uygulamadan faydalanmakta olan firmaların Elektronik Başvuru Sistemine kaydolup, şirkete ait kayıt evraklarını Bakanlığa göndermelerinde yarar bulunmaktadır.

Elektronik Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu