Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenlenmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenlenmesi Hakkında

Duyuru Özeti:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyen mükelleflere yönelik bir duyuru yayınladı. Bahse konu duyuruda;

 

Geçici ihracat kapsamında düzenlenen faturaların, bedelsiz ihracat faturası niteliği taşıdığından ihracat e-Fatura düzenleme zorunluluğu dışında bırakıldığı ve ihracatın aksamaması için bu tip faturaların matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmesine Başkanlıkça olanak tanındığı,

 

Ancak bedelsiz ihracat faturalarının da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan güncelleme ile e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesine olanak tanındığından, geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyecek mükelleflerin bu faturalarını ihracat e-Faturası olarak düzenlemesi gerektiği,

 

Hususlarına yer verilmektedir.

 

Konu ile ilgili duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.