G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi (R.G.: 25.04.2013-28628)GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi

GENELGE

2013/4

En temel küresel ekonomik işbirliği platformu olan Yirmiler Grubunun (G-20) Dönem Başkanlığı 2015 yılındaülkemiz tarafından üstlenilecektir. Bu kapsamda Türkiye; G-20nin temel yönlendirme mekanizması olan “ÜçlüYapı”da (Troyka) 2013 yılı Aralık ayı başından itibaren 3 yıl süre ile yer alacaktır.

Bu süreç içerisinde ülkemiz, yalnızca küresel ekonomik gündeme doğrudan yön verme imkânını yakalamışolmakla kalmayacak; aynı zamanda tarihî ve kültürel açıdan çok önemli bir tanıtım fırsatını da elde etmiş olacaktır.

G-20 Dönem Başkanlığımıza yönelik hazırlıkları yönlendirmek, yapılacak çalışmaları etkin ve başarılı bir biçimde gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi kurulmuştur.

Komite, ekonomik konularda genel koordinasyondan sorumlu Başbakan Yardımcısının başkanlığında; Başbakanlık Müsteşarıİçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı ve Merkez Bankası Başkanı’nın katılımıyla oluşturulmuştur. Komite Başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde; diğer bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıüniversiteler, meslek odaları ve birlikleri ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de Komite toplantılarına davet edilebilecektir.

Komite; G-20 gündemine ilişkin her türlü hazırlığı yönlendirmeye ve koordine etmeye, gerçekleştirilecek etkinlikleri belirlemeye, alt komiteler ve çalışma grupları oluşturmaya ve G-20 bünyesindeki faaliyetler kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer tüm dış paydaşların yapacakları çalışmalar arasındaki eşgüdümü sağlamaya yetkilidir.

Bu çerçevede, Yönlendirme Komitesi tarafından yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın; bütün bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                 Başbakan