Forklift/Yük Arabaları Aksam ve Parçalarının Gözetim Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Forklift/Yük Arabaları

Konu:  Forklift/Yük Arabaları Aksam ve Parçalarının Gözetim Kapsamına Alınması Hk.

Duyuru Özeti:

2019/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında; 8427 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “Forkliftler; Kaldırma ve Elleçleme Tertibatı Olan Diğer Yük Arabaları” tanımlı eşya gözetime tabi tutulmaktadır.

08.09.2022 tarihinde Tebliğde yapılan değişiklik ile;

8427 pozisyonundaki makine ve cihazlara ait 8431.20 tarife pozisyonunda sınıflandırılan aksam ve parçalar da gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.

Birim gümrük kıymeti 4 ABD Doları/kg’ın altında olan aksam ve parçalar gözetime tabi olacaktır.

Yapılan değişiklik sonrası 2019/8 sayılı Tebliğ kapsamındaki eşyalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir

 
G.T.İ.P.Eşya TanımıGümrük Kıymeti (ABD Doları/kg*)
8427.10.10.00.00Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar7
8427.10.90.00.00Diğerleri8
8427.20.11.00.00Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları4
8427.20.19.00.00Diğerleri6
8427.20.90.00.00Diğerleri4
8427.90.00.10.00Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları4
8427.90.00.90.00Diğerleri4
8431.208427 Pozisyonundaki makine ve cihazlara ait olanlar4
 

Öte yandan ilgili Tebliğ’e, gözetim belgesi başvurularında “Forklift üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formunun aranmayacağına” dair bir ibare eklenmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]