Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Hakkında

Duyuru Özeti:

Florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonları kontrol altına almak ve ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolünde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik 04/01/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmeliğin ithalat işlemlerine ilişkin düzenlemelerinde; “ İthalat aşamasında etiket üzerinde yer alan bilgilerle, ürün veya ekipman ve basınçlı kabın içerisinde yer alan madde arasında çelişki olabileceğinden şüphelenilmesi durumunda, ithal edilen ürün veya ekipmanda ve basınçlı kapta yer alan maddenin tespiti için fiili ithalat öncesinde bedeli ithalatçı tarafından karşılanmak üzere gümrük laboratuvarlarında veya söz konusu laboratuvarlarda yapılamadığı takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek üniversite veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda teknik inceleme yaptırılır. Uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda söz konusu uygunsuzluk Bakanlığa ve Ekonomi Bakanlığına bildirilir. Bahse konu uygunsuzluğa ilişkin olarak ilgili Bakanlıklar tarafından meri mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.” Denilmektedir.
 
  
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.