Fiyat Etiketi Yönetmeliği Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Fiyat Etiketi Yönetmeliği Hakkında

Duyuru Özeti:

Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esaslar; 28/06/2014 tarihli 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

Resmi Gazetenin yayım tarihinden de anlaşılacağı üzere bahse konu Yönetmelik, yaklaşık 4 yıl önce yürürlüğe girmiştir. Ancak, son zamanlarda bu konudaki denetimlerin arttığına ve cezai işlem uygulandığına dair duyumlar alınmakta olup, anılan Yönetmeliğin ilgili maddelerinin tekrar vurgulanmasında fayda olduğu düşünülmektedir. 

Yönetmeliğin “Etiket Bulundurma Zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde;

• Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulmasının; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılmasının zorunlu olduğu,
• Etiket ve listelerde;  malın üretim yerinin, ayırıcı özelliğinin,  tüm vergiler dâhil satış fiyatının ve birim fiyatının bulunmasının zorunlu olduğu,
• İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe olarak yazılmasının zorunlu olduğu,

Hüküm altına alınmıştır. 
 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.