Finansal Kiralama Sözleşmeleri Konusu Taşınır Satın Alma İşlemlerinde Türk Parası Cinsinden Ödeme Yükümlülüğü Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Finansal Kiralama Sözleşmeleri Konusu Taşınır Satın Alma İşlemlerinde Türk Parası Cinsinden Ödeme Yükümlülüğü Hk.

Duyuru Özeti:

32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’inin “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8. maddesinin 9. fıkrası kapsamında taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu fıkraya 19.04.2022 tarihinde yapılan ekleme ile; sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı 21.04.2022 tarihinde bir basın açıklaması yayımlamıştı.

Finansal Kurumlar Birliği 21.04.2022 Tarihli Yazı ile;

Leasing işlemleri kapsamında finansal kiralama şirketleri tarafından kiraya verilmek üzere satın alınan menkullere ilişkin akdedilen satış sözleşmelerinin söz konusu düzenlemeden muaf olup olmadığı hususunda tereddütler bulunduğundan bahisle görüş talebinde bulunmuştur.

Yazıda; finansal kiralama işleminin iki ayaklı bir işlem olduğu, aynı işlem içinde bir malın hem satın alınmasının hem de kiralanmasının söz konusu olduğu, konunun bu kapsamda değerlendirilmesinin talep edildiği vurgulanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 1160706 Sayılı 14.09.2022 Tarihli Cevabi Yazılarında;

Konuya ilişkin hususun ilgili düzenlemelerde net olmadığı sonucuna ulaşıldığından, konuya ilişkin olarak açıkça istisna tanınmasının uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmiş,

Bu itibarla, 32  sayılı  Kararın  17  ve  17/A  maddeleri  kapsamında  yapılacak  finansal  kiralama (leasing)  sözleşmeleri  kapsamında gerçekleştirilecek menkul alımları konusu ödeme  yükümlülüklerinin Türk  parası  cinsinden  yerine  getirilmesi  ve  kabul  edilmesi  şartının  aranmaması  hususu Bakan Yardımcılığı  Makamının  01.09.2022  tarihli  E-37518347-010.99[020]-1392111  sayılı  Olur’u  ile  uygun bulunmuştur.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]