Filistin Gümrük Heyeti Ankara Gümrüklerini Ziyaret EttiFilistin Gümrük Heyeti Ankara Gümrüklerini Ziyaret Etti

Türkiye ile Filistin gümrük idareleri arasında “Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşması” (KİYA) imzalanmasının ardından Filistin Gümrük İdaresi heyeti tarafından bağlantı idarelerimiz Ankara Gümrük ve Ankara Laboratuvar Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında Filistin’deki gümrük personelinin Türkiye’de eğitilmesi, risk analizlerinin yapılması, Teknik cihaz desteği verilmesi, kapasitenin geliştirilmesi, kaçakçılığın önlenmesi, etkin gümrük idaresi yönetiminin sağlanması ve buna ilişkin metodolojinin öğretilmesi dahil pek çok alanda işbirliği gerçekleştirilecek anlaşma, Filistin’in hem ticaretinin arttırılmasına hem de uluslararası yatırımcıların bu ülkede daha kolay ve hızlı yatırım yapmasına imkan sağlayacak.

Türkiye’nin, her alanda Filistin halkının yanında olduğunu belirten Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mustafa IŞIK; kardeş ülke Filistin Devletine siyasi ve ekonomik alanda destek verilmesinin yanı sıra gümrük uygulamaları konusunda da desteklerimizin her aşamada devam etmesi yönünde dayanışma ve işbirliği içerisinde olacağımızın bilinmesi ile iki ülke arasında sosyal ve kültürel alanda birçok ortak değer olduğunu ve Gümrük idareleri olarak yardımlaşmanın son derece etkin ve verimli şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Filistin Gümrük İdaresi Başkanı Ahmad Alhelo ise Türk Gümrük İdarelerinin bu sıcak kanlı karşılama ve ilgilerinden çok etkilendiklerini, uluslar arası alanda her yönü ile gösterilen desteğin iki ülke arasında gümrük işbirliği alanında da gösterilmesinin kendilerini son derece mutlu ettiklerini dile getirdi.

Ayrıca Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mustafa IŞIK tarafından; Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı idarelerinde gerçekleştirilen Gümrük İşlemleri ile gümrük laboratuar faaliyetleri ile Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu yeni projeler hakkında heyete bilgilendirme yapıldı.

Bağlantı idarelerimiz Ankara Gümrük ve Ankara Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinde yerinde incelemelerde bulunan Filistin Gümrük İdaresi Başkanı Ahmad Alhelo, Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Basma Burkan, İstihbarat Genel Müdürü Louay Hanash, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Mohammad Jarrad ve Filisitin Büyükelçiliği Müşaviri Nabeel AL SARRAJ’dan oluşan heyete Ankara Gümrük ve Ankara Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler ile Türkiye’nin ilk uluslararası taşımacılık üssü olan Ankara Lojistik Üssü’nde yer alan Ankara Gümrük Müdürlüğü denetimi altındaki antrepo, depo ve diğer tesislerde gerçekleştirilen yerinden hizmetler hakkında bilgi verildi.