FİLİPİNLER’E ET İHRACATI

 FİLİPİNLER’E ET İHRACATI

Filipinler’in Ankara Büyükelçiliği’nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir eposta yazısında; Filipinler Tarım Bakanlığı’nın ülkeye et ithalatında izleyeceği yöntem 
hakkında bilgi veren akreditasyon sürecine dair mevzuata ilişkin doküman bilgilerinize 
iletilmektedir.
Ek:
Mevzuat Örneği (56 sayfa)