Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları E-Başvurusu Hakkında DuyuruFikri ve Sınai Mülkiyet Hakları E-Başvurusu Hakkında Duyuru

1 Nisan 2013 tarihinde başlayan yeni uygulama kapsamında, Bakanlığımız resmi internet sayfasında yer alan “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı” kullanılmak suretiyle yapılan elektronik başvurular esnasında sorun yaşayan hak sahipleri/temsilcileri, öncelikle, kullandıkları bilgisayarlarla ilgili aşağıdaki teknik hususların yerine getirilmiş olduğundan emin olmalıdır:

 

1-e-imza için uygun (e-imza firması tarafından önerilen) java sürümü yüklenmeli (jre6update veya jre7update) .

2-e-imzanın sürücüleri doğru yüklenmiş olmalı .

3-Yüklenen sürücüler ve java sürümü kullanılan sisteme uygun olmalı (32bit veya 64bitlik sistem) .

4- E-imza firmasından kaynaklanan sorun olmadığının teyidi.

 

Yukarıda yer alan hususların tamamının yerine getirilmiş olmasına rağmen e-başvuru da sorun yaşanmaya devam ediliyor ise durumun Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.