Fazla Mesai Ücretleri Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Fazla Mesai Ücretleri Hakkında

Duyuru Özeti: 
 

Gümrük idarelerinde fazla çalışma ücretlerine ilişkin mevzuatta yer almayan arttırımlı fazla mesai uygulaması gibi hususların şikayetlere konu olması üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 21558579 sayılı dağıtımlı yazısında ; 

 

2009/15481 sayılı Kararnamenin 123 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında “fazla çalışma ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde fazla çalışılan süre ile işin ve işlemin özelliğine, işin görüleceği mahallin gümrük idaresine olan uzaklığına göre görevlendirilen personel sayısı ve çalışma saat ücreti esas alınarak hesaplanır.”, 2 nci fıkrasında “fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tahsilinde, Kanunun 221 inci maddesi ve bu Kararın 121 inci maddesi hükümlerine göre, birim fazla çalışma ücreti ve süre kıstası dışında herhangi bir kıstas aranmaz.” ve 74 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin 3 ncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde “hafta içi uygulanan fazla çalışma saat ücreti ile hafta sonu uygulanan fazla çalışma saat ücreti arasında herhangi bir farklılık yaratılmaz.” şeklindeki düzenlemelere atıfta bulunarak işin bitmesi öngörülen sürede bitmemesi halinde yapılacak ilave fazla çalışma için artırımlı fazla mesai ücreti alınması mümkün  bulunmadığını belirtmiş,

Fazla çalışmaya yönelik işlemlerin yürütülmesinde anılan mevzuat hükümlerine azami hassasiyet gösterilmesini talimatlandırmıştır. 

 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.