Fas Korunma önlemi SoruşturmasıFas Korunma Önlemi Soruşturması

“Fas Sanayi, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından “İnşaat Demiri” (Fas gümrük tarife sistemine göre 7214.99.91.00 ve 7214.20.90.00 pozisyonlarında yer alan) ve “Filmaşin” (Fas gümrük tarife sistemine göre 7213.91.90.00 pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı uygulanan kota şeklindeki korunma önleminin uzatılmasına yönelik 29 Temmuz 2015 tarihinde bir gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır.

Rabat Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinilen malumata göre anılan soruşturma sonucunda korunma önleminin 3 yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre anılan ürün ithalatında Fas tarafından önlemin yürürlüğe gireceği tarihten 31 Aralık 2016 tarihine kadar “Filmaşin” için 121.000 ton “İnşaat Demiri” için ise 72.600 ton; 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 döneminde “Filmaşin” için 133.100 ton, “İnşaat Demiri” için 79.860 ton ve 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 döneminde “Filmaşin” için 146.410 ton, “İnşaat Demiri” için 87.846 ton kota ayrılmıştır. Mezkur miktarın aşılması halinde ise 0,55 DHM/kg ek vergi uygulanacaktır.

Bakanlık tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusu ile ilgili rapora http://www.mce.gov.ma/antidumping/document/avis_18-15-fr.pdf vehttp://www.mce.gov.ma/antidumping/document/Rapport_18-15.pdf internet adreslerinden ulaşılması mümkündür.

Bu itibarla, anılan kota miktarlarından azami faydanın sağlanabilmesini teminen Fas’a ilgili ürün ihraç eden firmalarımızın Faslı ithalatçılarla iletişime geçmelerinde fayda görülmektedir.”denilmektedir.
 
KAYNAK: http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-fas-korunma-onlemi-sorusturmasi-1.html