Farklı Vergi Türlerine İlişkin Cezaların Mahsuplaştırılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Farklı Vergi Türlerine İlişkin Cezaların Mahsuplaştırılması Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2018 tarihli ve 36991870 sayılı yazılarında;
 

Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi çerçevesinde cezai durum oluşması halinde, farklı vergi türlerine ilişkin cezaların mahsuplaştırılarak buna göre tahakkuk oluşturulmasının mümkün bulunmadığı belirtilmektedir.

Gümrük Müşavirleri Dernekleri, 21.02.2020 tarihli dilekçe ile bahse konu dağıtımlı yazıya itirazda bulunmuşlardır;
 

Gümrük Kanununa göre; “İthalat Vergileri” tanımına EMY, KKDF, İGV, TRT bandrol gibi bir çok verginin girdiği,

Cezalara ilişkin 234 üncü maddede; beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki farkın 3 katı para cezası alınması gerektiğinin hüküm altına alındığı,

İthalat vergileri farkının (beyan neticesinde oluşan tüm vergilere ilişkin toplam farkın) 3 katı şeklinde ceza uygulanması gerekirken, her bir vergi türü itibarıyla ceza uygulanması yoluna gidildiği, böylelikle aynı beyanname için toplam ithalat vergileri farkının çok üstünde cezai durumların oluşabildiği örnekler vasıtasıyla açıklanmış ve bu durumun “vergide ve cezada kanunilik prensibine” aykırı olduğu belirtilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 30.03.2020 tarihli  53573565 sayılı cevabi yazılarında:
 

07.09.2018 tarihli ve 36991870 sayılı yazıda konuya ilişkin gerekçelerin belirtildiği,

Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi çerçevesinde cezai durum oluşması halinde, farklı vergi türlerine ilişkin cezaların mahsuplaştırılarak buna göre tahakkuk oluşturulmasının mümkün bulunmadığı bir kez daha ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazışmalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net