Ev tipi olmayan ‘tek kapılı buzdolaplarının’ 8418.69.00.10.00 GTİP’te sınıflandırılması gerektiği hk. (İnceleme Raporu 696: 22.04.2013 / 8140)T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.00.04.00-663.05.578/1523

Konu : İnceleme Raporu696

 

22.04.2013 / 8140

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : 29.11.2012 tarihli, 24177 sayılı yazımız.

 

           İlgide kayıtlı yazımızda Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Alaettin ALPARSLAN ve Gümrük ve Ticaret Müfettişi Osman USLU tarafından düzenlenen 06.07.2012 tarihli ve 160-6 sayılı İnceleme Raporu eki 14.06.2012 tarih ve 05 sayılı Değerlendirme Raporu konusu tek kapılı buzdolabı modelleri ilgili olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile yazışma süreci başlatılmış olup sürecin sonucundan ayrıca bilgi verileceği ifade edilmişti.

 

           Bu itibarla, yapılan yazışma süreci sona ermiş olup, anılan Başkanlığın 12/4/2013 tarihli ve 7006 sayılı yazısında; mezkur raporda tenkit konusu edilen ve ev tipi olmayan ‘tek kapılı buzdolaplarının’ 8418.69.00.10.00 GTİP’te sınıflandırılması gerektiği yönündeki görüşlerimize iştirak edildiği belirtilmiştir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Erkan ERTÜRK

Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü