EUR.1 / EUR-MED Dolaşım Belgelerinin Hem Manuel Hem de Elektronik Olarak Düzenlenebilmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: EUR.1 / EUR-MED Dolaşım Belgelerinin Hem Manuel Hem de Elektronik Olarak Düzenlenebilmesi  Hakkında 

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü; dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesine ilişkin pilot uygulamaların başlamasına dair 35160738 sayılı bir dağıtımlı yazı hazırlamış ve 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren tüm gümrük idarelerinden yapılan ihracat işlemlerinde bir sonraki talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceğini belirtmişti.

İstanbul Ticaret Odası 03 Temmuz 2018 tarihinde yayımlamış olduğu duyuruda; Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yukarıdaki yazısına atıf yaparak, barkodsuz olarak 2 Temmuz 2018 tarihinden önce Odalarından satın alınan EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin MEDOS’tan takibi mümkün bulunmadığından halihazırda firmalarda mevcut bulunan belgelerin sadece manuel onaylanabileceğini, ancak 2 Temmuz’dan sonra Odalarından satın alınacak sözkonusu belgelerin bir sonraki talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem de elektronik olarak) onaylanabileceğini duyurmuştur.
 
Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için  TIKLAYINIZ.