ETGB Kapsamında İhraç Edildikten Sonra Geri Gelen Eşyaya İlişkin İşlemler Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: ETGB Kapsamında İhraç Edildikten Sonra Geri Gelen Eşyaya İlişkin İşlemler Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile ihraç edildikten sonra geri gelen eşyada, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 168 inci maddesi kapsamında geri gelen eşya muafiyetinden faydalanılmak istenmesi durumunda vergi dairesi ile yapılan yazışmaların uzun sürmesi ve eşyanın tesliminde gecikmelerin yaşanması üzerine, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya ilişkin yapılacak işlemleri düzenlemek amacıyla 15.12.2017 tarihli ve 2017/25 sayılı Genelge hazırlanmıştır. 
 

Bahse konu Genelgede yürürlükteki gümrük mevzuatı ve Katma Değer Vergisi-Özel Tüketim Vergisi mevzuatları uyarınca, ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın muafen serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edilmesi gerektiğine, bu çerçevede, ilgili gümrük idarelerince geri gelen eşya için ihracat istisnasından yararlanılıp yararlanılmadığı ile yararlanılan miktarın tespiti hususu mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak sorulmakta olduğuna ve alınacak sonuca göre işlem yapıldığına değinilmiş olup, söz konusu mevzuat kapsamında yapılan işlemler sırasında ortaya çıkan gecikmelerin önüne geçilebilmesini teminen, ETGB kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde yapılacak işlemler adım adım açıklanmıştır. 
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.01.2018 tarihli 30913672 sayılı dağıtımlı yazısında; 2017/25 sayılı Genelge’nin 10.01.2018 tarihinde uygulamaya geçmesi yönünde mutabakata varıldığını, mezkur Genelge kapsamı işlemlere ilişkin gerekli hazırlıkların yapılmasını ve yapılacak teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar işlemlerin manuel olarak gerçekleştirilmesini talimatlandırmıştır. 

Konu ile ilgili dağıtımlı yazı ve Genelgeye  ulaşmak için linki TIKLAYINIZ.